HISTÓRIA

Počiatky ľadového hokeja v našom meste sa datujú od rokov 1952-53, kedy nadšenie niektorých mladých ľudí pre tento šport dalo podnet na založenie hokejového oddielu. Utvorené družstvo mužov súťažilo v rámci okresu i kraja. Celá organizačná práca spočívala na niekoľkých dobrovoľných funkcionároch a samotných hráčoch, ktorí si sami pripravovali ľad i osvetlenie. Spočiatku sa hrávalo na starom ihrisku pri potoku, neskoršie v priestoroch I. ZDŠ, potom v parku na mieste terajších tenisových kurtov a nakoniec na mieste terajšieho zimného štadióna.

V rokoch 1966-67 sa družstvo mužov rozpadlo a súťaž nedohralo.
Oživenie hokeja v Žiari nastalo znovu v roku 1969, kedy sa utvoril pri OU ZSNP Žiar nad Hronom hokejový krúžok a vzniklo družstvo dorastu pod vedením p. Juráčka. Družstvo začalo hrať znova pravidelnú súťaž. Okrem dorasteneckého družstva sa udržalo aj družstvo starších žiakov.

Veľkou premenou v rozvoji hokeja je odovzdanie nového zimného štadióna s umelou ľadovou plochou, ktorú otváral slávny československý krasokorčuliar, olympijský víťaz, Ondrej Nepela v roku 5.11. 1972. Začala sa hrávať súťaž na krajskej úrovni a tá pokračovala v seniorských kategóriách. Umelá ľadová plocha, ktorú odovzdalo mesto 5. 9. 1972 do užívania TJ ZSNP Žiar nad Hronom vytvorila pre hokejový oddiel podstatne lepšie podmienky. Pri otvorení tejto plochy s umelým ľadom sa nám predviedli krasokorčuliari svetového rangu Hana Mašková, Ondrej Nepela, Liana Droková a ďalší vtedy menej známi krasokorčuliari. Keďže sa vytvorili lepšie podmienky pre hokejový klub vtedajší výbor HK na čele s Ing. Ivanom Knopkom nastúpil nový trend a HK sa začal venovať hlavne mládeži. Nastúpili noví tréneri, ktorí sa venovali len mládežníckym družstvám. Muži sa pre nedostatok hráčov do súťaže neprihlásili. Začalo sa pracovať systematicky a vytvorila sa prípravka, ktorú ako tréner viedol pán V. Varga, vedúci prípravky bol pán Laca a pomohli niektorí ďalší rodičia. Do prípravky sa prihlásilo šesťdesiat detí. Súčasne s prípravkou bolo založené aj družstvo mladších žiakov, ktoré trénoval pán Varga, vedúcim družstvo bol pán Laca. V tomto čase začali s hokejom aj hráči, ktorí hrali za družstvo mužov (S. Repiský, J. Ďuriš, I. Láska, Ľ. Varga, P. Varga, I. Baran, J. Bernát, J. Tuček).

V ročníku 1973-74 muži hrali v krajskej I. A triede a družstvo dorastu a starších žiakov bolo zaradené do krajského majstrovstva. Umiestnenie družstiev: muži z ôsmych účastníkov sa umiestnili na 4. mieste, dorast taktiež z ôsmych účastníkov na 3. mieste.

V ročníku 1974-75 sme mali zapojené do súťaže družstvo mužov v I. triede krajského majstrovstva, dorastenci a starší žiaci v krajskom majstrovstve.

V ročníku 1975-76 družstvo mužov nebolo prihlásené do súťaže pre nedostatok vlastných hráčov. Namiesto družstva mužov bolo vytvorené družstvo mladších žiakov, ktoré začal trénovať p. Varga. V súťaži boli teda zaradené tri družstvá t.j. dorastenci, starší žiaci a mladší žiaci, ktoré hrali v krajskom majstrovstve. Do roku 1978 sa stali starší žiaci raz majstri kraja a dva krát sa umiestnili na druhom mieste. Za staršími žiakmi nezostávala ani kategória mladších žiakov.

V ročníku 1976-77 dorastenci boli účastníkmi Slovenskej národnej hokejovej ligy, čo je v histórii žiarskeho hokeja najvyššie hraná súťaž. V tomto ročníku sa mladší žiaci stali víťazmi krajského majstrovstva. Vedúci mužstva pán Laca, Láska a tréner Varga. V tom čase v žiackych kategóriách hrávali aj Iskra Banská Bystricka L.B. Zvolen, Púchov, ktorí korčulovali na vlastnom ľade od 15. augusta. Starší žiaci pod vedením pána Kunkehu obsadili tretie miesto v SSK. Uplynulé sezóny potvrdili, že hokejový oddiel nastúpil správnu cestu, keď sa začal prevažne venovať mládeži. Hokejový oddiel v nastúpenej ceste pokračoval, Bola utvorená hokejová prípravka, kde bolo zaradených 40 – 60 chlapcov, ktorí sa postupne oboznamovali s hokejovou abecedou.

 V ročníku 1977-78 do súťaže nebolo prihlásené družstvo dorastencov pre nedostatok hráčov a negatívny vplyv zanechalo i vypadnutie družstva zo SNHL v predchádzajúcej sezóne. V súťaži sme mali teda len starších a mladších žiakov. Starší žiaci sa umiestnili na I. mieste v krajskom majstrovstve a mladší skončili na 3. mieste krajského majstrovstva. Nedá sa nespomenúť, že prvý hokejový medzinárodný zápas odohrali práve vtedy starší žiaci HK TJ ZSNP Žiar nad Hronom s MTK Budapešť. Bolo to 19. 2. 1978. Naši mládežníci vyhrali 9:0. Trénerom starších žiakov bol pán Varga a vedúci družstva pán Laca. Góly vsietili: Dobrota 4, Tóth 2, Laca, Horváth.
Do SSKM ĽH prihlásené nasledovné družstvá:
Mladší žiaci – tréner Jablonský, vedúci Kubaš
Starší žiaci – Varga, vedúci Laca
Dorastenci – Hlocký, vedúci Tehelhof
Prípravku viedol pán Mistrík. Táto kategória bola v tom čase najpočetnejšia. Mládežnícke kategórie sa začali postupne rozrastať. Vďaka vtedajšiemu výboru a TMK sa základňa športovcov rozširovala. Záujem mládeže v Žiari nad Hronom o najrýchlejšiu kolektívnu hru bol veľký doplnili sa všetky kategórie. Postupne sa začalo uvažovať o znovuzaložení družstva mužov. Bolo to nutné, aby bol cyklus kategórií uzatvorený a dorastenci, ktorí dovŕšili vek mohli pokračovať v kategórií mužov.

V sezóne 1978-79 bolo znovu utvorené družstvo dorastu, ktoré bolo zaradené v I. triede krajského majstrovstva. Viedlo si úspešne, keď v súťaži skončilo na 2. mieste. Úspešne si znova počínali starší žiaci, ktorí súťaž vyhrali. Mladší žiaci skončili na 3. mieste. V roku 1978 sa začala prevádzať rekonštrukcia osvetlenia na zimnom štadióne.

Pred sezónou 1979-80 výbor ĽH v Žiari nad Hronom na čele s Jánom Láskom vzhľadom na rozšírenie členskej základne rozhodol rozšíriť aj TMR tak, aby sa zvýšila kvalita tréningového procesu. TMR tvorili: Jablonský Karol, Jozef Abrahám, Ivan Mistrík, Marián Packo, Jozef Golebiovský a Vladimír Varga.

V sezóne 1979-80 dosiahli naše družstvá nasledovné umiestnenia:
– prípravka tréner Mistrík, Golebiovský pre nedostatok výstroja sa turnajov nezúčastňovali, hrala len priateľské zápasy.
– mladší žiaci: hrali I. triedu mladších žiakov skupinu juh a obsadili druhé miesto za ZDŠ Zvolen, pred Lučencom a Detvou. Trénermi boli Abrahám a Packo.
– starší žiaci: skončili na treťom mieste za ZDŠ Zvolen a Poľnohospodár Brusno. Trénerom bol Karol Jablonský.
– dorastenci: sa stali víťazom I. triedy dorastu SSMK. Získali 34 bodov. Druhý Lučenec mal 27 bodov o 7 bodov menej. Družstvo trénoval Varga, vedúci bol Laca.

Koncom sezóny 1980-81 sa začalo znovu zakladať aj družstvo mužov. Zohralo pár priateľských zápasov. V sezóne 1981-82 sme družstvo mužov prihlásili do súťaže I.B triedy MK. V tejto súťaži bolo prihlásených a riadne odohralo súťaž 6 družstiev (Jasenica, Liptovský Hrádok, Hriňová, Závadka nad Hronom, Slovenská Ľupča, Žiar nad Hronom). Súťaž sa rozdelila do dvoch častí. Prvá časť bola kvalifikácia. Do druhej časti sa nekvalifikovali Slovenská Ľupča a Jasenica. Prvá aj druhá časť súťaže sa hrala dvojkolovo. Naše družstvo obsadilo prvé miesto, keď 5 zápasov vyhralo, jeden remizovalo a dva prehralo. Družstvo bolo zložené len z hráčov odchovaných v Žiari nad Hronom: Šouc, Libo, Dvonč, Rapko, Golebiovský, Hodža, Horák, Abrahám, Packo, Hríň, Pavúk, Dubovan, Krupka, Malatinec, Sitora, Cabánik, Datko, Tuček, Ďuriš, Baran. Trénerom bol V. Varga, vedúci mužstva B. Laca.
Súťaž o najlepšieho obrancu vyhral vtedy len 17 ročný Juraj Tuček. Nastrieľal 8 gólov. Brankár Silvester Šouc, obranca Ľubo Horák, útočník Vlasto Pavúk nastrieľal 16 gólov.
Najlepšia päťka mužstva: Šouc – Horák, Rapko – Malatinec, Pavúk, Hodža

V sezóne 1983-84 podmienky na zimnom štadióne v tomto období neumožňovali zapojenie ďalších družstiev do súťaže pre nedostatok vhodných sociálnych priestorov. Existovala len prízemná sociálna budova a unimobunky, v ktorých boli situované šatne všetkých kategórií. Tie však boli nedostačujúce, a tak sa ešte pred rokom 1989 podarilo presadiť výstavbu tribúny, v ktorej sa nachádzajú šatne a sociálne zariadenia.

V sezóne 1996-97 súťaž hrali štyri družstvá. Muži, pod vedením trénera Š. Valenta hrali stredoslovenskú divíziu, kde obsadili 3. miesto a dorastenci pod vedením toho istého trénera skončili v II. lige – stred na 5. mieste. Starší žiaci sa umiestnili na 3. a mladší na 5. mieste.

V sezóne 1997-98 boli do súťaže prihlásené všetky kategórie t.j. mladší žiaci (tréner P. Krupka), starší žiaci (tréner M. Datko), mladší dorast, starší dorast a muži (md, sd, m trénoval Š. Valent). V tomto roku bola po dlhom čase vytvorená prípravka (tréner P. Uhrovič), v ktorej bolo zapísaných 35 detí. Dorastenecké družstvá odohrali súťaž proti súperom, z ktorých väčšina mala krytý zimný štadión (Zvolen, Martin, Prievidza, Banská Bystrica, Žilina, Detva, Púchov).

Sezóna 1998-99. Muži, pod vedením trénerov Hriň, Golebiovský, v III. lige -skupina západ skončili na 3.mieste, juniori, v II. lige – skupina západ, skončili na 5. mieste (tréner Š. Valent, vedúci Hronec). Starší žiaci (tr. Datko) sa umiestnili na 5. mieste v II.lige-stred a mladší žiaci (tr. Krupka) v tej istej súťaži na 4. mieste. Prípravka hrala I. ligu-stred. Organizačný výbor tvorili: Valent, Stripaj, Hronec, Glezgo, Láska, Laca, Uhrovič, Heckl, Fridrich.

V sezóne 1999-2000 hrali muži (tr. Valent ) III. ligu-západ a juniori (tr. Golebiovský) seniorskú III. ligu-stred. Dorast (tr. Stripaj) hral III. ligu-stred, v ktorej sa umiestnil na I. mieste. Starší a mladší žiaci hrali II. ligu-stred a prípravka I. ligu.

Keďže zub času nahryzol aj chladiaci systém, ten už nemal dostačujúci výkon, a tak bolo potrebné odstrániť vrchnú betónovú vrstvu. V ďalšom čase sa podarilo čiastočne zrekonštruovať strojovňu. V roku 2000 sa podarilo získať finančné prostriedky, a tak došlo k rekonštrukcii celej strojovne, ako aj samotného chladiaceho systému. Vybudovala sa nová plocha s lešteným betónom s možnosťou využívania aj v letnom období na in-line korčuľovanie, hokejbal a iné športové aktivity.

V roku 2002 bola podpísaná zmluva o združení prostriedkov firmami SLOVALCO a.s. Žiar nad Hronom, ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a Mestom Žiar nad Hronom a začala sa výstavba zastrešenia zimného štadióna. Ten po dlhých rokoch začal konečne nadobúdať novú podobu, veď na úrovni stredoslovenského regiónu boli postavené zimné štadióny aj tam, kde nemali ani umelú ľadovú plochu viď. Prievidza, Detva, R.Sobota, Zl.Moravce a celá rada ďalších zakrytých umelých plôch, iba žiarsky ZŠ zostával v tej istej podobe. Hokejový klub pôsobil pod Telovýchovnou jednotou. Potom ako samostatný HKM Žiar nad Hronom. Neskôr patril do Slovšportu, potom Satelitšportu a ešte v sezóne 2002/2003 do s.r.o. ŠK ZSNP Žiar nad Hronom. Od 1.7.2003 hokejový klub zastrešuje Mestský športový klub Žiar nad Hronom.