Aktuálny priebeh dražby

Posledná ponuka bola prijatá v čase 22:31.

Dražba bola ukončená v čase 22:36.