VEDENIE

Prezident klubu

Ján Baran
Email: prezident@hkmskziar.sk
Tel: +421 948 129 920

Výkonná rada

Jozef Budaj – generálny manažér
Email: dougy44@gmail.com. *
Tel: +421 915 204 279

Mgr. Tomáš Fábry – ekonóm klubu
Email: 7tomas9@gmail.com
Tel: +421 904 979 008

Ján Bitala
Email: asluto@post.sk
Tel: +421 905 421 903

Ing. Karol Valko
Email: Karol.Valko@nemak.com
Tel: +421 907 875 655

Adrian Herčko
Email: adrian.hercko@montaniabau.eu
Tel: +421 911 861618

Mgr. František Páleník
Email: palenikf1983@gmail.com
Tel:
+421 918 761 465

Jakub Košta
Email: kosta.jakub@elmontzh.sk
Tel: +421 907 365 238

Martin Martinča
Email: martinca@terminkurier.sk
Tel: +421 918 492 963

Správna rada

predseda

Ján Žiak – konateľ MŠK Žiar nad Hronom
Email: Jan.ziak@ziar.sk, konatelmsk.ziar@gmail.com
Tel: +421 908 949527

Členovia

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
Radovan Puliš