KONTAKTY

Športové kluby MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Ul. A. Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO: 36 618 357
IČ DPH:SK2020065421
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro vo vložke číslo 8378/S

Bankové spojenie
Bežný účet:
ČSOB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Bankové spojenie: 401722779/7500 ČSOB, a.s.
IBAN: SK 76 7500 0000 0040 1722 7779

Samostatný bankový účet na príjem verejných prostriedkov:
Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Banská Bystrica
č.ú.: 2801088638/8330
IBAN: SK6283300000002801088638

Web: https://www.hkmskziar.sk
e-mail: info@hkmskziar.sk

SOCIÁLNE SIETE

Facebook: facebook.com/hkmskziar
Instagram: instagram.com/hkmskziar