Podmienky dražby

Začiatok: 1.1.2020
Ukončenie: 14.1.2020 o 20:00
Vyvolávacia cena: 40,- €
Minimálne prihodenie: 5,-€

Do dražby sa môže zapojiť fanúšik tým, že odošle mail na adresu: drazba@hkmskziar.sk

Text mailu

Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Dres: číslo dresu a meno hráča (príklad: 15 Jozef Stümpel)
Ponúknutá suma:

Ponuky, budeme pravidelne aktualizovať. Nájdete ich na webovej stránke v menu DRAŽBA, aj na našej oficiálnej stránke na Facebooku, v albume dražba dresov. Každý večer zverejníme na webovej stránke ponuky aktualizované k danému momentu a meno dražiteľa s najvyššou ponukou.

Po ukončení dražby bude dražiteľ s najvyššou ponukou kontaktovaný telefonicky. V prípade, že viacerí dražitelia ponúknu rovnakú sumu, prednosť má ten, ktorý sa do dražby zapojí prostredníctvom mailu ako prvý. V prípade, že si dražiteľ s najvyššou ponukou dres neprevezme, automaticky bude ponúknutý do voľného predaja za vydraženú sumu.

30 Frederik Höger 60€
25 Peter Ševela 60€
88 Patrik Gonda 60€
24 Marián Molnár 50€
91 Marek Heckl 100€
33 Ľuboš Dobrý 60€
15 Jozef Stümpel 550€
11 Jozef Mihalík 100€
31 Tomáš Nádašdi 65€
42 Patrik Pohanka 55€
79 Marek Uram 250€
59 Ivan Jakubík 320€
10 Maroš Goga 60€
9 Patrik Janovský 50€
23 Radovan Iždinský 50€
22 Martin Magdolen 100€
17 Branislav Srnka 65€
21 Jakub Tatár 100€
44 Tomáš Bitala 180€
20 Ján Tomaška 55€
81 Andrej Paška 70€
77 Adam Baran 100€
18 Peter Daniš 55€
94 Tomáš Nociar 60€
41 Ivan Káčer 60€
12 Juraj Petro 55€
8 Jakub Dubina 100€