Podmienky dražby

Začiatok: 1.1.2020
Ukončenie: 14.1.2020 o 20:00
Vyvolávacia cena: 40,- €
Minimálne prihodenie: 5,-€

Do dražby sa môže zapojiť fanúšik tým, že odošle mail na adresu: drazba@hkmskziar.sk

Text mailu

Meno a priezvisko:
Telefonický kontakt:
Dres: číslo dresu a meno hráča (príklad: 15 Jozef Stümpel)
Ponúknutá suma:

Ponuky, budeme pravidelne aktualizovať. Nájdete ich na webovej stránke v menu DRAŽBA, aj na našej oficiálnej stránke na Facebooku, v albume dražba dresov. Každý večer zverejníme na webovej stránke ponuky aktualizované k danému momentu a meno dražiteľa s najvyššou ponukou.

Po ukončení dražby bude dražiteľ s najvyššou ponukou kontaktovaný telefonicky. V prípade, že viacerí dražitelia ponúknu rovnakú sumu, prednosť má ten, ktorý sa do dražby zapojí prostredníctvom mailu ako prvý. V prípade, že si dražiteľ s najvyššou ponukou dres neprevezme, automaticky bude ponúknutý do voľného predaja za vydraženú sumu.

The table with ID 1 not exists.