Stanislav Puťoš – vedúci mužstva

NÁRODNOSŤ: slovenská
VEK: 57
DÁTUM NARODENIA: 30.12.1966
FUNKCIA: vedúci mužstva